blog-post-image

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D66

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh, loại ngôn ngữ hiện đang phổ biến nhất thế giới. Mục tiêu chung nhất của chương trình đào tạo này là giúp sinh viên sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Ngành học này còn có mục tiêu khác là nghiên cứu về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, văn học, và xã hội của các nước sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Đồng thời, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam, sinh viên ngành học này cũng được trang bị thêm những kiến thức bổ trợ thông qua các học phần tiếng Anh trong các lãnh vực kinh doanh - dịch vụ, du lịch, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin,v.v….

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)

Chương trình đào tạo cử nhân ngành ngành Ngôn ngữ Anh trang bị cho người học các khả năng sau:
blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp


Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định.
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

- Làm công việc biên phiên dịch tiếng Anh trong các công ty, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, và các tổ chức xã hội có sử dụng tiếng Anh.
- Làm nhân viên hay chuyên viên văn phòng trong các công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo, hoặc các tổ chức xã hội trong hoặc ngoài nước có sử dụng tiếng Anh.
- Làm việc trong các lãnh vực ngành nghề có sử dụng tiếng Anh như dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, v.v….
- Giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Anh.
- Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh với hạng khá hoặc giỏi có thể thi tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong hoặc ngoài nước thuộc các chuyên ngành như Ngôn ngữ học ứng dụng, Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, v.v….

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng;
- Tiếp tục học các chuyên nhành liên quan để phục vụ cộng đồng;
- Đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về khoa học ứng dụng ngôn ngữ như một công cụ cho các chuyên ngành khác bằng ngoại ngữ.