Let's explore
Hung Vuong University
of Ho Chi Minh City

About Hung Vuong University
of Ho Chi Minh City

Impressive
numbers

Programs
Experiences
Lecturers
+
Alumni

Examples of
successful alumni

Training programs

Chương trình đào tạo của Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM tập trung vào những ngành nghề đang và sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao để tạo cơ hội việc làm tốt nhất cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Training faculties

News & Events

Partners