Cùng khám phá
Trường Đại học Hùng Vương
TP.HCM nhé!

Về Đại Học
Hùng Vương TP.HCM

Những con số
ấn tượng

Chương trình
Năm phát triển vững mạnh
Giảng viên
+
Cựu sinh viên

Câu chuyện
thành công

Chương trình
đào tạo

Chương trình đào tạo của Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM tập trung vào những ngành nghề đang và sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao để tạo cơ hội việc làm tốt nhất cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Các khoa
đào tạo

Việc học tập tại Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM là một hành trình của sự trải nghiệm, học hỏi để thay đổi và phát triển bản thân.

Tin tức & sự kiện

Đối tác

Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững